Thema's

De Zeeuwse Reveil Lezingen gaan over actuele thema’s; actuele maatschappelijke ontwikkelingen die ongevraagd en soms ongemerkt op ons afkomen.

Daarbij besteden we ook aandacht aan waar die ontwikkelingen vandaan komen en waar ze, naar verwachting, toe zullen leiden. Met andere woorden: we proberen de tijdgeest te begrijpen en te doorzien. Voorbeelden van thema’s zijn: investeren in het gezin, omgaan met gezag, betrouwbaarheid van informatie, gevaar van het materialisme en omgaan met media.

Met onze lezingen willen we dienstbaar zijn aan de toerusting van allen wiens verlangen het is met woord en daad te belijden dat ze gasten en vreemdelingen zijn op deze aarde. (Hebreeën 11 : 13), en dat hun wandel in de hemelen is, waaruit zij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. (Fil. 3 : 20).

Het getuigen, niet het overtuigen, is de plicht van de verantwoordelijkheid die ons opgelegd is. Met het oog opwaarts valt dit getuigenis geven licht.
Groen van Prinsterer
(c) copyright Stichting Zeeuwse Reveil Lezingen | Privacyverklaring