Over ons

Het bestuur van de Stichting Zeeuwse Reveil Lezingen wil christenen een inspirerende en ook bemoedigende handreiking doen bij het maken van keuzes die gaan over het christen zijn in de onrustige, onoverzichtelijke en geseculariseerde wereld waarin we leven.

Vooral die christenen die midden in het leven staan en wiens taak en verlangen het is om kinderen en jonge mensen op te voeden, te vormen en toe te rusten met een open Bijbel.

In de naam van de stichting verwijzen we naar het Reveil; een internationale opwekkingsbeweging binnen het protestantisme in de eerste helft van de negentiende eeuw. In Nederland waren Willem Bilderdijk, Guillaume Groen van Prinsterer, Isaac da Costa en Willem de Clerq belangrijke vertegenwoordigers van het Reveil. Voor de mannen en vrouwen van het Reveil had de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord het absolute gezag. Daarom keerden ze zich tegen het Verlichtingsdenken en de idealen van de Franse Revolutie. Ze stonden voor actieve deelname aan het kerkelijk, politiek en maatschappelijk leven en waren sociaal bewogen; de zwakkeren in de samenleving hadden hun hart. Het ging om geloof èn praktijk: praktisch christendom.

Bij het verzorgen van onze lezingen laten we ons door deze mensen inspireren en willen we hun gedachtegoed relevant maken bij het doordenken van de thema’s waarvoor we ons als christenen in deze tijd geplaatst zien.

Tegen de revolutie het Evangelie!
Groen van Prinsterer
(c) copyright Stichting Zeeuwse Reveil Lezingen | Privacyverklaring